spotkania – sesje terapeutyczne

Psychoterapia psychodynamiczna indywidualnie

Psychoterapia psychodynamiczna jest oparta na psychoanalitycznych podstawach i metodach. To zazwyczaj spotkania – sesje terapeutyczne – raz lub dwa razy w tygodniu po 50 minut. Czas trwania leczenia może być określony z góry (krótkoterminowy lub długoterminowy) lub nieokreślony. Zależy to od problematyki i trudności danej osoby.

psychoterapia psychodynamiczna indywidualnie
Istotą psychoterapii psychodynamicznej jest eksploracja tych aspektów “ja”, które nie są w pełni poznane. Terapia psychodynamiczna umożliwia eksplorację i omawianie pełnego spektrum emocji.

Terapeuta pomaga opisać uczucia słowami, zidentyfikować powtarzające się wzorce i tematy, które są bolesne, jałowe i utrudniające życie; Terapeuta pomaga wyjaśnić w jaki sposób przeszłość może objaśnić obecne trudności psychologiczne. Celem jest pomoc osobie w uwolnieniu się od ograniczeń przeszłego doświadczenia, aby móc pełniej żyć w teraźniejszości.

Terapia psychodynamiczna kładzie duży nacisk na związki i doświadczenia interpersonalne. Zarówno te adaptacyjne, jak i nie adapatacyjne aspekty osobowości i obrazu siebie tworzą się w kontekście związków i przywiązania, a trudności psychologiczne często pojawiają się, kiedy problematyczne wzorce interpersonalne zakłócają zdolność do zaspokojenia potrzeb emocjonalnych.
W terapii psychodynamicznej osoby są zachęcane do swobodnego mówienia o czymkolwiek myślą. Cały ten materiał stanowi bogate źródło informacji na temat tego, jak osoba postrzega siebie i innych, interpretuje i nadaje sens doświadczeniom, unika doświadczania lub zakłóca swoją potencjalną zdolność do odnajdywania radości i znaczenia w życiu.
Terapia psychodynamiczna pozwala nie tylko na remisję symptomów lub złagodzenie objawów, z którymi zgłasza się osoba do terapeuty, ale także zwiększają jej zdolności i zasoby psychologiczne. W zależności od osoby i problematyki, może to być np. zdolność do bardziej satysfakcjonujących związków, realne wykorzystanie wżyciu osobistych talentów i umiejętności, budowanie zakorzenionej w rzeczywistości samooceny, lepsze rozumienie własnych emocji i ich zdrowe regulowanie, doświadczanie bardziej satysfakcjonującego seksu, lepsze zrozumienie siebie i innych, a także stawianie czoła wyzwaniom życia z większą swobodą i elastycznością.
grupa wsparcia dla kobiet

dla kobiet doświadczających trudności

Grupa wsparcia

Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających trudności w relacjach interpersonalnych i życiu codziennym. Grupa spotyka się online co 
2 tygodnie i liczy maksymalnie 8 osób.

Tematy grupy wsparcia wyłaniają się z wypowiedzi uczestniczek. Na spotkaniu grupy można, ale nie trzeba zabierać głosu. Zachęcam jednak do aktywnego uczestnictwa, ponieważ to pomaga w radzeniu sobie z trudnościami, emocjami, zmniejsza poczucie bezradności, wykluczenia i osamotnienia.

Przed dołączeniem do grupy, wymagana jest przynajmniej 1 konsultacja.
dla osób, których główne trudności koncentrują się wokół regulacji emocji

Psychoterapia analityczna grupowa

Terapia grupowa skierowana jest do osób, których główne trudności koncentrują się wokół regulacji emocji i relacji interpersonalnych. Grupa spotyka się raz w tygodniu na 90 minut. Rekrutacja do grupy poprzedzona jest 2-3 konsultacjami wstępnymi. Konsultacje są płatne i nie gwarantują miejsca w grupie.

psychoterapia analityczna grupowa
Dzięki informacjom zwrotnym od uczestników grupy oraz terapeuty, mamy możliwość dowiedzenia się, jak jesteśmy odbierani przez otoczenie, co znacząco wpływa na proces leczenia i zdrowienia.
Ta forma terapii psychologicznej jest szczególnie polecana, jeśli czujesz, że:
;
twoje relacje/związki z innymi ludźmi nie są satysfakcjonujące,
;
zmagasz się z obniżonym nastrojem, depresją czy lękiem,
;
zmagasz się ze skutkami obniżonego poczucia wartości czy samooceny,
;
nie rozumiesz swoich emocji i zachowań, szczególnie w relacji z innymi, wciąż powielasz te same schematy.
Do grupy zapraszam osoby, które mają kłopoty w budowaniu budowaniu relacji interpersonalnych, chcą lepiej rozumieć siebie i swoje uczucia, chcą wzmocnić poczucie własnej wartości oraz zyskać wsparcie osób mających podobne doświadczenia.
grupa kobiet na terapii
Grupa analityczna pracuje w taki sposób, że 7 lub 8 osób spotyka się stacjonarnie regularnie, raz w tygodniu, na 1,5 godziny przez dłuższy czas po to, by lepiej zrozumieć, jak nawiązują ze sobą relacje zarówno na świadomym, jak i nieświadomym poziomie, po to, aby na tyle, ile to możliwe, zmienić nieadaptacyjne schematy.
(źródło: Garland C. (2015). O grupach. Tom 2. Warszawa: Oficyna Ingenium)
Grupowa terapia krótkoterminowa jest formą terapii eksploracyjnej skoncentrowanej na interakcjach między uczestnikami grupy w taki sposób, by można było dotrzeć do ich konfliktów wewnętrznych i zweryfikować irracjonalne zachowania oraz wzory relacji, które przyczyniają się do powstawania problemów, z jakimi borykają się pacjenci, oraz sprzyjają utrzymywaniu ich problemów. Uzyskany wgląd i korektywne doświadczenie emocjonalne prowadzą do zmian w zachowaniu pacjentów w grupie oraz poza nią, do urealnienia obrazu siebie, rezygnacji z dysfunkcyjnych zachowań i stosowania bardziej dojrzałych, adaptacyjnych strategii interpersonalnych.
(źródło: Lorentzen, S. (2016). Psychoterapia grupowo-analityczna. Leczenie zaburzeń afektywnych, lękowych i osobowości. Warszawa: Oficyna Ingenium, s.88.)
Do celów terapeutycznych dąży się poprzez samo-refleksję, samo-eksplorację i samo-poznanie zachodzące w warunkach bezpiecznej i autentycznej relacji pomiędzy terapeutą, a osobą w terapii.
(źródło: Shedler, J. (2010). Skuteczność terapii psychodynamicznej. American Psychologist. tom 65(2), s. 98-109. Z angielskiego przetłumaczył Grzegorz Andreasik.)

Cennik

Doświadczenie zawodowe zdobyłam prowadząc praktykę własną oraz:
;

Konsultacja do terapii indywidualnej lub grupowej (50 minut) 200zł

;

Sesja psychoterapii psychodynamicznej indywidualnie (50 minut) 200zł

;

Sesja psychoterapii grupowej (90 minut) 150zł

;

Sesja grupy wsparcia (90 minut) 150zł

Formy płatności: przelew tradycyjny, gotówką lub przelew blik na numer telefonu 509 504 152.