infolinia kryzysowa

Aby znaleźć pomoc psychologiczną w swojej okolicy kliknij na poniższy link https://116sos.pl/osrodki-pomocowe?page=1&perPage=10&searchRange%5Blabel%5D=30km&searchRange%5Bvalue%5D=30 , następnie wpisz miejscowość lub województwo w którym mieszkasz oraz rodzaj problemu, z którym się borykasz, a pojawią się ośrodki pomocowe z danego regionu. https://www.porozumienie.niebieskalinia.pl

Osoba, która przeżyła traumę, musi przepracować bolesne wydarzenia, aby włączyć je do świadomości. Ukrywanie jej w zakamarkach psychiki szkodzi zdrowiu. Dzięki psychoterapii możemy odkryć lub nawet zbudować znaczenie tych bolesnych wydarzeń, dzięki czemu możemy lepiej rozumieć swoje reakcje, zachowania, uczucia i myśli.

W chwili kryzysu możemy też skorzystać z pomocy od zaraz pod numerem telefonu:

116 123
Codziennie od 14.00 do 22.00
Numer jest bezpłatny.

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni skierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnosprawnych.
więcej informacji w linku: https://116111.pl/

Poradnie zdrowia psychicznego

Do poradni zdrowia psychicznego można zgłosić się w celu odbycia konsultacji z psychologiem lub psychiatrą. Na dzień dzisiejszy ze względu na postępującą świadomość, poradni zdrowia psychicznego powstaje coraz więcej. W pilnych przypadkach poradnie te zapewniają przyjęcie przez lekarza w chwili zgłoszenia – w ten sam dzień. Wystarczy ubezpieczenie w NFZ.

Czym się zajmują?:
;
Diagnostyka zaburzeń psychicznych
;
Leczenie nerwic, depresji, psychoz, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości i organicznych zaburzeń psychicznych
;
Interwencje kryzysowe – pomoc psychologiczna w nagłych, trudnych sytuacjach osobistych i zawodowych (interwencja kryzysowa, psychoterapia indywidualna oraz małżeńska i rodzinna)
;
Leczenie zaburzeń stresowych pourazowych i zaburzeń adaptacyjnych
;
Sesja psychoterapii indywidualnej oraz grupowej.

Ośrodki Interwencji Kryzysowej

Z usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą korzystać osoby, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, a w szczególności:
• członkowie rodzin dotkniętych przemocą domową,
• rodziny w kryzysie,
• osoby przeżywające trudności małżeńskie/partnerskie lub trudności w kontaktach z dziećmi,
• osoby przeciążone psychicznie, obarczone następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny, żyjące w stanie przewlekłego stresu,
• osoby chcące popełnić samobójstwo,
• ofiary, świadkowie i uczestnicy wypadków drogowych, pożarów, katastrof przemysłowych i naturalnych, zamachów terrorystycznych, itd.,
• ofiary i świadkowie napadów, gwałtów i innych przestępstw,
• ofiary, uczestnicy i świadkowie innych nieszczęśliwych wypadków (np.: wpadnięcie pod samochód, utonięcie, itd.),
• bliscy osób doświadczających wszystkich tych zdarzeń.
Zadania ośrodka interwencji kryzysowej:
• kompleksowa pomoc psychologiczna osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym,
• interwencja w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych,
• prowadzenie telefonicznych interwencji kryzysowych,
• prowadzenie krótkiej psychoterapii indywidualnej, bądź rodzinnej oraz poradnictwa psychologicznego,
• udzielanie schronienia dla matek z dziećmi doznających przemocy (hostel),
• animowanie i prowadzenie grup wsparcia,
• pomoc prawna,
• działanie profilaktyczne przez propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.

Ośrodek działa całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Można zgłaszać się osobiście lub telefonicznie by umówić się ze specjalistą.

Wszelka pomoc udzielana w ośrodku interwencji kryzysowej jest nieodpłatna.

Listę ośrodków interwencji kryzysowej znajdziesz tutaj:
https://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej

Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym / Centra odwykowe

Centra odwykowe świadczą terapię indywidualną oraz grupową dla osób:
• Uzależnionych
• Współuzależnionych
• Matek i Ojców osób Uzależnionych
• z syndromem DDA
• doświadczających przemocy domowej

Listę ośrodków po wybraniu miasta i rodzaju problemu np. uzależnienie:
https://www.porozumienie.niebieskalinia.pl

Izby przyjęć przy szpitalnym oddziale psychiatrycznym

Jeżeli potrzebujemy natychmiastowej pomocy, czujemy się bardzo źle psychicznie, można zgłosić się bezpośrednio na izbę przyjęć oddziału psychiatrycznego. Nie oznacza to, że od razu trafia się do szpitala. Szpitale i oddziały, nie wymagają od Nas skierowania od lekarza rodzinnego. Więc można pobrać konsultację od zaraz, jeżeli natomiast będzie wskazanie do obserwacji pacjenta, lekarze po niej są w stanie tak dobrać mu leki, aby po wyjściu po za szpitalne mury, przyjmując je regularnie i będąc w stałym kontakcie z lekarzem specjalistą, mogli normalnie funkcjonować w społeczeństwie.